Meest gestelde vragen

Algemene vragen

Hoe blijf ik op de hoogte van het Voedselbanknieuws?

De Voedselbank Purmerend heeft drie kanalen waarmee nieuws over de Voedselbank wordt verspreid. De meest voorname is de actualiteitenpagina van de website. Daarnaast beschikt de Voedselbank Purmerend over twee Facebookpagina, één voor algemeen nieuws en één voor nieuws gericht op klanten.

Hoe kan ik in contact komen met andere Voedselbankklanten?

De Voedselbank Purmerend heeft hiervoor een Facebookgroep in het leven geroepen, uiteraard is deelname hieraan geheel vrijwillig. Het is niet verplicht hiervan lid te zijn als je klant bent bij de Voedselbank.

Vragen gerelateerd over ondersteuning aanvragen (een indicatie)

Bij wie kan ik een voedselpakket aanvragen?

U kunt zelf direct een aanvraag indienen op onze website

Afhankelijk in welke Gemeente u woont,  kunt u op verschillende manieren een voedselbank indicatie aanvragen.

Bent u woonachtig in Gemeente Beemster dan kunt u een aanvraag indienen via:

 1.  SMDzw telefonsich bereikbaar 075 206 0011
 2. Digitaal aanvraag indienen via de website van Gemeente Purmerend

 

Bent u woonachtig in Gemeente Purmerend dan kunt u een aanvraag indienen via:

 1. Thuisadministratie Humanitas 0635 121 022
 2. Tijdens de inloopuur van Caritas op dinsdag
 3. Sociaal raadslieden van Clup Welzijn 0299 480 630
 4. Digitaal aanvraag indienen via de website van Gemeente Purmerend
 5. Uw hulpverlener kan ook een aanvraag voor u indienen

 

Bent u woonachtig in Gemeente Wormerland, Waterland, Edam -Volendam, Zeevang, Landsmeer dan kunt u een aanvraag indienen via:

 1. Sociaal raadslieden van SMDzw Serena Smits telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag op 075 206 0011

Welke documenten heb ik nodig voor een indicatie?

U heeft geen traject begeleider of geen bewindvoerder:

 • Bankafschriften (inclusief van de spaarrekening) van de afgelopen 3 maanden van u en inwonende meerderjarige kinderen/ andere gezinsleden
 • Beschikking van de toegekende of afgewezen toeslagen
 • Overzicht van schulden en aflossingen
 • Gemeentelijke belastingen met of zonder kwijtscheldingen

U heeft een traject begeleider of bewindvoerder:

 • Overzicht maandbudget
 • Schuldenoverzicht
 • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van de leefgeld- en beheerrekening.

Medische kosten

 • Wilt u dat wij uw gemaakte medische kosten in de berekening meenemen, dan vragen wij u om de gemaakte medische kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften.
 • U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering of de bijzondere bijstand.
 • De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend. Het eigen risico wordt al meegenomen in de berekening.

Welke gegevens worden verwerkt?

Welke gegevens verzamelt voedselbank Purmerend en wat wordt er mee gedaan?

Naam
• Je identiteit vast te stellen en om een klantenkaart te maken
• Er worden geen kopieën gemaakt van identiteitskaarten
• BSN wordt ook niet vast gelegd

Geslacht
• aanspreekbaar met meneer of mevrouw

Adres
• Uitgangspunt is, dat per huishouden slechts 1 pakket wordt verstrekt.
• Brieven, indien wij u op geen andere manier kunnen bereiken (zeldzaam)
• Wij hebben geen reclames

Postcode
• voor wijkstatistieken (in de statistieken is niet te achterhalen welke postcodes, zie jaarverslag)

Mobielnummer
• Sms-herinnering wanneer uw indicatie verloopt of is verlopen
• Bericht bij niet-ophalen

E-mail adres
• voor ontvangst van uw indicatie, huisregels en infoblad76
• wij hebben geen nieuwsbrieven

Gezinssamenstelling
• Het normbedrag voor toelating conform criteria Voedselbanken Nederland en de grootte van het voedselpakket worden bepaald door het aantal inwonende gezinsleden.

Kinderen
• Gegevens van kinderen worden alleen genoteerd als ouders daar toestemming voor geven.
Gegevens worden gebruikt voor:
• het aanvragen van non-food ondersteuning bij samenwerkende partners zoals, Jarige job/verjaardag pakketten, Sinter Klaas cadeaus. Voor andere stichtingen zoals Kinderhulp, Cultuur & Sportfonds, dient u apart opnieuw toestemming te geven.
• Statistische doeleinden hoeveel minder- & meerderjarig ondersteuning van ons ontvangen. (geen statistiek voor leeftijden of geslacht of wijk, zie jaarverslag)

Huisdieren
• Om de hoeveelheid beschikbaar voer te verdelen

Inkomsten en uitgaven
• Hieronder vallen alle netto inkomsten & uitgaven, inclusief toeslagen en (voorlopige) teruggaaf Inkomstenbelasting van aanvrager, van de partner of inwonende volwassene waarmee een gezamenlijke huishouding wordt gevoerd. Dit is nodig om vast te stelling of u wel of niet in aanmerking komt voor ondersteuning.
• Er worden geen kopieën gemaakt en de bewijsstukken die u op papier inlevert (soms achter hebt gelaten) worden vernietigd na overschrijven van de benodigde gegevens voor vaststellen van een indicatie.
• Welke bewijsstukken kunnen worden gevraagd:
1. Inkomsten specificatie
2. Beschikking toeslagen
3. 3 maanden bankafschriften (indien onder bewind van leefgeld- en beheerrekening) en soms saldo spaarrekening. Indien niet overlegd wordt uw aanvraag niet in behandeling genomen.
4. Schuldenoverzicht
5. Budgetplan (indien onder bewind)
6. Jaaropgaaf
7. Gegevens van uw hulpverlener indien u dit heeft.

Geen inzage in boven genoemde punten, is geen pakket.

Schuldenoverzicht
• Wordt gebruikt om te bepalen hoe lang ondersteuning nodig is
• Wordt geregistreerd als, minder dan 1000, tussen 1000 en 5000, enz
• Bij herindicatie wordt de schuldenoverzicht gebruikt om te bepalen of de schulden minder of meer zijn geworden, zodat plan van aanpak aangepast kan worden. Wanneer na het verstrijken van deze periode nog geen zicht is op een reële verbetering van de situatie of de klant werkt niet mee, is het dringende advies om dan de ondersteuning door de voedselbank te beëindigen.

Bovenstaande gegevens worden als volgende vast gelegd:

Wie heeft toegang tot uw gegevens:
• Administratief medewerkers van de Voedselbank
• De Sociaal raadsvrouw die u heeft geïndiceerd
• De preventiemedewerker die u heeft geïndiceerd

NB. Voor een juiste indicatie zal er soms nader overleg moeten zijn tussen uw sociaal raadsvrouw of degene die de indicatie behandeld en de medewerker van de Voedselbank. Alles met respect voor uw privacy!

Welke gegevens verzameld voedselbank niet?
Bepaalde gegevens verwerken we niet en hoeft u ook niet te noemen/vertellen. Het gaat dan om zaken als ras of etnische afkomst, politieke opvatting, religieuze of levensbeschouwelijke overtuiging, biometrische en medische gegevens en seksueel gedrag of seksuele geaardheid.


Welke kosten worden niet mee genomen in de berekening?

Bij de voedselbank wordt tijdens de intake naar gezinssamenstelling, totale inkomsten en noodzakelijke kosten van het bestaan gekeken ongeacht of u wel of niet onder bewind staat.

Er zijn een aantal uitgaven die gedeeltelijk meetellen in de norm:

 1. Maximaal €65 per maand per huishouden -> TV/Internet/ Mobiel
 2. Maximaal €189 per maand per persoon -> Premie zorgverzekering zonder zorgtoeslag  & overige verzekeringen zoals WA, inboedel, begrafenis
 3. Kinderopvang – alleen wanneer het noodzakelijk is voor werk of scholing kan het verschil (na aftrek van kinderopvangtoeslag) worden meegeteld
 4. Maximaal €81 per maand -> Standaard kosten aanvrager (€18 vervoerkosten, €6 was- & schoonmaakkosten, €19 persoonlijke verzorging, €38 Niet-vergoede ziektekosten: eigen risico & zelfzorgmiddelen)
 5. Maximaal €85 per maand – > Standaard kosten van partner (€18 vervoerkosten, €19 persoonlijke verzorging, €38 Nietvergoede ziektekosten: eigen risico & zelfzorgmiddelen, €10 mobiele telefoon) 

Deze uitgaven tellen niet mee in de norm:

 1. Autokosten: alleen voor woon – werk verkeer en in heel bijzondere situaties en wanneer u de betalingen kunt laten zien. In dat geval berekenen we €0,19 per kilometer
 2. Medische kosten, mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering of de bijzondere bijstand. De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend.
 3. Kosten van huisdieren: zowel het eten als de  medische kosten rekenen we niet mee. Betreft het een hulp hond, graag de beschikking van toekenning laten zien.
 4. Premie voor spaar-, pensioen of overlijdensrisico verzekering.
 5. Kosten voor sportscholen, hobby’s en lidmaatschappen.
 6. Baby spullen zoals luiers, melk en kleding. Voor deze kosten ontvangt u kinderbijslag
 7. Aflossingen van doorlopende krediet(en) zoals rood staan of postorder bedrijven
 8. Aflossingen aan familie en vrienden
 9. Wanneer u ingekort wordt met een maatregel op uw uitkering omdat u bepaalde verplichtingen uit de Werkloosheidswet niet zou zijn nagekomen of een boete opgelegd heeft gekregen omdat u de inlichtingenplicht zou hebben geschonden
 10. Verkeersboetes
 11. Geld overmaken naar familie/vrienden

 

 

 

 


Hoe wordt kostgeld berekend?

Woont uw kind of iemand anders met een eigen inkomen bij u in? Dan is het niet meer dan redelijk om kostgeld te vragen. Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van een huishouden zoals huur/hypotheek, energiekosten, gemeentelijke belastingen, enz.

Het inkomen van uw kostganger(s) kan gevolgen hebben voor uw eigen inkomsten, denkend aan:

 1. De hoogte van uw huurtoeslag
 2. Verlies van alleenstaande ouder kop bij KGB
 3. De hoogte van uw uitkering
 4. De hoogte van uw belasting aanslagen

Berekening van kostgeld bij de Voedselbank

Afhankelijk van uw gezinssituatie wordt hiervoor standaard Nibud methode 1 of 3 gerekend, ongeacht of dit daadwerkelijk wordt betaald.  Wanneer het meerderjarige gezinslid inzage geeft om kostgeld te berekenen, wordt het bedrag berekend volgens Nibud methode 1 (Verdelen naar inkomen). Wil het gezinslid geen inzage geven, dan wordt het kostgeld berekend volgens Nibud methode 3 (Verdelen naar grootte van huishouden).

Kostgeld berekenen:
Totaal uitgaven = huur, water, gas, Electra, tv/internet, woonverzekeringen, gemeentelijke- &
waterschapbelastingen,€20 inventaris (slijtage & stoffering), €6 was- & schoonmaakkosten, voedingskosten
(2p/€185, 3p/€145, 4p/€130). Totaal inkomen = inkomen aanvrager + inkomen kostganger. Inkomen
kostganger delen door totaal inkomen = 0.00 (%). Kostgeld bedrag = % x totaal bedrag uitgaven.

 

 

 

 


Wat betekent “Geen pakket zonder traject”?

Bij elke voedselbank indicatie (toegekend of afgewezen) ontvangt u een advies.

Omdat het hebben van schulden geen noodzakelijke kosten zijn van het bestaan en de schulden geregeld kunnen en moeten worden als ze toch zijn ontstaan, is het ontvangen van een voedselpakket een tijdelijke oplossing. Het ontvangen van een voedselpakket is geen recht en u kunt maximaal 3 jaar gebruik maken van de ondersteuning van de Voedselbank. Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële problemen en dat ze geen nieuwe schulden maken tijdens het ontvangen van het voedselpakket.  We noemen dit: “Geen pakket zonder traject”.  Daarom wordt altijd een advies gegeven bij elke indicatie. Hiermee kunt u uw situatie op de lange termijn verbeteren. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk hulp inschakelt en hieraan meewerkt. Doet u dit niet? Dan wordt de ondersteuning door de Voedselbank beëindigd.

Afhankelijk van uw situatie zijn er verschillende hulp instanties die u kunnen helpen meer grip te krijgen op uw financiën o.a:

 1. Cursus omgaan met geld
 2. Thuisadministratie Humanitas
 3. Schuldhulp maatje
 4. Budget coaching
 5. Maatschappelijk sociaal raadslieden
 6. Budgetbeheer
 7. Schuldhulp verlening
 8. Bewindvoerders

 

 


Wat gebeurt er als ik vergeet mijn ondersteuning voor pakket te verlengen?

U bent zelf verantwoordelijk om tijdig een nieuwe indicatie aan te vragen.

Vanaf drie weken voordat u voor het laatst een pakket krijgt, hoort u op het uitgiftepunt dat u contact moet opnemen met de verwijzende instantie. Neemt u niet of niet op tijd contact op, dan vervalt uw aanspraak op een pakket en wordt u uitgeschreven. Dit betekent, dat u na de datum van uw verlopen voedselbank indicatie geen pakket meer van ons ontvangt. U kan pas een voedselpakket ontvangen wanneer u een geldige indicatie heeft. Let op: U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het verlengen van uw pakket.


Hoe lang kan ik ondersteuning ontvangen?

Het ontvangen van een voedselpakket is geen recht en is een tijdelijke zaak.

De voedselbank indicatie wordt gegeven vanaf één pakket tot maximaal 6 maanden.  De indicatie kan verlengt worden mits de aanvrager aan de normen voldoet.

De maximale periode voor het gebruik van de ondersteuning van de voedselbank is 36 maanden. Deze kan als uitzondering verlengt worden met maximaal 6 maanden voor klanten die in een lopend traject van MSNP of WSNP zitten.


Ik heb autokosten, tellen deze kosten mee in de berekening?

Autokosten worden alleen nog in heel bijzondere situaties meegerekend in de berekening, het gaat om aantal KM x €0,19 ct. De kosten kunnen gedeeltelijk meegeteld worden in de berekening als u aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:

1. Auto is noodzakelijk voor werk of re-integratie traject buiten Purmerend en de kosten worden niet vergoed, we vragen voor de volgende bewijsstukken:
– Loonstroken om aan te tonen dat u geen reiskosten vergoeding ontvangt
– Re-integratie brief van Gemeente Purmerend

2. Auto is noodzakelijk vanwege chronische gezondheidsproblemen van aanvrager of gezinslid, we vragen voor de volgende bewijsstukken:
– GPK (Gehandicapten Parkeer Kaart) of
– GPP (Gehandicapten Parkeer plaats) of
– Medische indicatie

In alle andere gevallen worden de autokosten niet meegenomen in de berekening.

Let op: reist u met de openbaar vervoer naar uw medische afspraken? Geef dit door, de kosten tellen mee in de berekening.


Welke medische kosten tellen mee in de berekening?

Niet-vergoede medische kosten (voor geschreven medicijnen & noodzakelijke reiskosten voor behandelingen)

Wilt u dat wij uw gemaakte medische kosten in de berekening meenemen, dan vragen wij u om de gemaakte medische kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften. U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering, de bijzondere bijstand of aftrekbaar is via de Belastingdienst.

De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend. Het eigen risico en zelfzorgmiddelen worden al meegenomen in de berekening onder de post “standaard kosten”.

 

Vragen gerelateerd over de voedselpakket

Wanneer kan ik mijn pakket ophalen?

Wij geven de pakketten iedere week op vrijdagmiddag uit. U dient zelf stevige tassen en een koeltas mee te nemen. Het afhalen van voedselpakketten onder invloed van alcohol en/of drugs is niet toegestaan. In de bijlage dat u van ons heeft ontvangen, staat bij welke uitgiftepunt en tijd u, uw pakket kan komen ophalen.


Kan ik het voedsel in het pakket veilig gebruiken?

Ja, beslist! Zowel het samenstellen van de voedselpakketten als het verstrekken ervan aan onze cliënten gebeurt met de grootste zorg. Wij zorgen er altijd voor dat het voedsel voldoet aan de eisen die de Voedsel en Waren Autoriteit stelt. Wanneer u een indicatie krijgt toegewezen krijgt u ook een brief waarin die eisen staan vermeld Houdbaarheidstabel. Ook staan hierin adviezen hoe u met ingevroren voedsel dient om te gaan.


Wat kan ik koken met mijn voedselpakket?

Bezoek eens een recepten website

Het is elke week weer een verrassing wat er in een voedselpakket zit of wat je kunt kiezen in de voedselbank winkel. Klanten vragen ons vaak:  wat kan ik koken met mijn voedselpakket? Er zijn diverse kook- en receptenwebsites waarop je makkelijk recepten kunt vinden. Je typt de naam van een product in dat je hebt ontvangen en krijgt dan veelal meerdere recepten.

Enkele websites met kooktips

Maar de blog Geluk uit een Pakje willen we extra aanbevelen. Wekelijks plaatst een voedselbank-klant daar haar recepten van de week. Lees ook haar online magazine met tips voor klanten.

Ook de website bijstandsgerechten bevat veel tips hoe je goed en gezond kunt koken met weinig geld.

Enkele andere websites noemen we hier ook graag. Ze geven allen op hun eigen wijze antwoord op de vraag “wat kan ik koken met mijn voedselpakket?”

Jouw eigen recept delen?

Wellicht heb je zelf een heerlijke maaltijd bereid en wil je het recept delen met anderen. Wij stellen het enorm op prijs als je ons jouw recept wilt mailen. Wij plaatsen jouw recept dan op deze website. Wij zijn bereikbaar via ons servicecentrum of per mail.


Kan ik opgeven wat ik in mijn pakket wil hebben?

Nee, u krijgt het pakket met het voedsel zoals wij dat hebben kunnen samenstellen. Dit is op basis van producten die wij die week hebben gekregen. De basispakketten zijn altijd gelijk voor iedereen en worden aangevuld op basis van de gezinssamenstelling en de gezinsgrootte. Als Voedselbank kunnen we niet voldoen aan vragen over dieetvoeding, Halal en het verstrekken van vegetarische maaltijden. We zouden dit wel graag willen maar kunnen hierin niet voorzien. In overleg met degene die uitdeelt kan er soms wel geruild worden van product.


Als er in een pakket voedsel zit dat ik niet wil, wat dan?

Als u bepaald voedsel niet wilt, dan kunt u de producten aan andere klanten geven of ruilen. Dit móet in de loods gebeuren. Een teveel aan goederen laat u achter bij de Voedselbank! Het voedselpakket is bedoeld als aanvulling op de wekelijkse boodschappen.

I.v.m. Covid-19 maatregelen, is boven genoemde punt niet mogelijk. Graag verwijzen wij u, indien u producten ontvangt dat u niet gebruikt, graag deze bij de buurtkastjes brengen. De adressen van de buurtkastjes vindt u op www. stichtingsogoed.nl


Mag ik een gedeelte van mijn pakket aan iemand anders geven?

Het antwoord is NEE! De verkregen producten zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijk gebruik en mogen zeker niet via internet of andere kanalen worden verhandeld. Mocht dit worden vastgesteld stopt de verstrekking van het voedselpakket aan u ongeacht uw financiële situatie en gezinssamenstelling en ontvangt u geen ondersteuning meer van ons. In verband met Covid-19 maatregelen, kunt u een teveel aan verkregen producten ruilen bij de buurtkastjes, voor de adressen zie www.stichtingsogoed.nl


Ik kan mijn pakket niet ophalen. Wat nu?

U kunt het pakket laten ophalen door iemand anders (bijvoorbeeld familie, kennis of buren). Deze persoon moet zich wel kunnen legitimeren en aan kunnen tonen dat hij namens u komt.


Ik kan mijn pakket niet ophalen en kan ook niemand regelen om dit te doen. Wat nu?

Het beste is dat u zich dan voor deze week afmeldt per sms, WhatsApp, e-mail of bellen. In verband met het samenstellen van de pakketten dient u voor donderdag 12 uur te melden dat u uw pakket niet komt ophalen. U kunt uw pakket afmelden met de telefoonnummer 0641382670. De pakketten worden niet thuis bezorgd! Mocht u zich niet afgemeld hebben, dan krijgt u de eerstvolgende vrijdag geen pakket. Als twee keer het pakket niet opgehaald wordt en ook niet vooraf wordt doorgegeven dat u niet komt, dan wordt u van de lijst gehaald en kunt u geen pakket meer ophalen.


Wat gebeurt er als ik mijn pakket niet ophaal?

In verband met het samenstellen van de pakketten dient u voor donderdag 12 uur te melden dat u uw pakket niet komt ophalen. Dit kan telefonisch of via SMS of Whatsapp 0641 382670.
Mocht u zich niet afgemeld hebben, dan krijgt u de eerstvolgende vrijdag geen pakket. Als twee keer het pakket niet opgehaald wordt en ook niet vooraf wordt doorgegeven dat u niet komt, dan wordt u van de lijst gehaald en kunt u geen pakket meer ophalen. U kunt dan pas na 8 weken een nieuwe indicatie aanvragen. De verwijzende instantie wordt op de hoogte gesteld. Voordat u weer in aanmerking komt voor een nieuw pakket volgt er eerst een intakegesprek.


Ik ben niet tevreden over de gang van zaken rond de uitgifte van mijn voedselpakket. Waar kan ik terecht?

Voor klachten over een product kunt u terecht bij één van de coördinatoren. Dit kan schriftelijk, via e-mail, Whatsapp, SMS of bellen. Graag altijd een foto maken van het product met de THT-datum en de klacht goed omschrijven. Voor andere klachten kunt u schriftelijk terecht bij het bestuur van de Voedselbank. Bekijk daarvoor onze klachtenregeling.

Wij verzoeken u uw klacht bij de voedselbank in te dienen en geen berichten op internet of publieke nieuwsbronnen te plaatsen. Bij (onrechtmatige) publicatie / berichtgeving (smaad & laster) kan er zowel materiële als immateriële schade veroorzaakt worden. Hierbij kan gedacht worden aan reputatieschade, verlies aan donaties etc.