Klachten procedure

Heeft u een klacht? Laat het ons alstublieft weten!
Ook wij zijn -hoewel we erg ons best doen- niet altijd foutloos in ons handelen.
Het kan zijn dat u een klacht heeft over de werkwijze van onze voedselbank, één van de vrijwilliger of bijvoorbeeld de inhoud van een voedselpakket.
Komt u er met uw directe contactpersoon niet uit? Dan hebben wij een Klachtenprocedure die er in voorziet, dat uw klacht de aandacht krijgt die ze verdient!
Hieronder vindt u de hoofdlijnen uit onze klachtenprocedure:

Ik ben klant van de voedselbank

Voor klachten over een product kunt u terecht bij één van de coördinatoren. Dit kan schriftelijk, via e-mail, Whatsapp, SMS of bellen. Graag altijd een foto maken van het product met de THT-datum en de klacht goed omschrijven.
Voor andere klachten kunt u schriftelijk terecht bij het bestuur van de Voedselbank.

Wij verzoeken u uw klacht bij de voedselbank in te dienen en geen berichten op internet of publieke nieuwsbronnen te plaatsen. Bij (onrechtmatige) publicatie / berichtgeving (smaad & laster) kan er zowel materiële als immateriële schade veroorzaakt worden. Hierbij kan gedacht worden aan reputatieschade, verlies aan donaties etc.


Ik ben vrijwilliger bij de voedselbank en ik heb een klacht die verband houdt met mijn werk als vrijwilliger daar

Je kunt jouw klacht indienen bij het bestuur van jouw voedselbank (als je vrijwilliger bent bij die voedselbank) of bij Voedselbanken Nederland (als je daar vrijwilliger bent) .
Als de klacht over jouw voedselbank niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je een verzoek om bemiddeling indienen bij de landelijke vereniging. De klacht kan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl. Het landelijk team klanten/vrijwilligers komt dan in actie en zal proberen samen met alle betrokkenen een oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden.


Ik ben een leverancier van een voedselbank die lid is van VBN en ik heb een klacht

Je kunt jouw klacht bij het bestuur van die andere voedselbank indienen.
Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kun je een verzoek om bemiddeling indienen bij de landelijke vereniging. De klacht kan worden gestuurd aan het adres klachten@voedselbankennederland.nl. Het landelijk team klanten/vrijwilligers komt dan in actie en zal proberen samen met alle betrokkenen een oplossing te zoeken waarin iedereen zich kan vinden.
Als de bemiddeling niet tot een positief resultaat leidt, kun je een klacht indienen bij het onafhankelijke Arbitragecollege Voedselbanken Nederland dat een bindende uitspraak doet. Ook deze klacht kun je indienen via het adres klachten@voedselbankennederland.nl. De klacht wordt dan doorgezonden aan de secretaris van het college.

Een schriftelijk ingediende klacht mag u richten aan de bestuur van Voedselbank Purmerend en versturen naar Van ijsendijkstraat 164-a 1442LC Purmerend
De ontvangst van de klacht wordt binnen vier dagen door of namens de bestuur bevestigd.