Wat betekent “Geen pakket zonder traject”?

Bij elke voedselbank indicatie (toegekend of afgewezen) ontvangt u een advies.

Omdat het hebben van schulden geen noodzakelijke kosten zijn van het bestaan en de schulden geregeld kunnen en moeten worden als ze toch zijn ontstaan, is het ontvangen van een voedselpakket een tijdelijke oplossing. Het ontvangen van een voedselpakket is geen recht en u kunt maximaal 3 jaar gebruik maken van de ondersteuning van de Voedselbank. Van onze klanten wordt verwacht, dat zij op enige termijn zullen meewerken aan het vinden van oplossing voor hun financiële problemen en dat ze geen nieuwe schulden maken tijdens het ontvangen van het voedselpakket.  We noemen dit: “Geen pakket zonder traject”.  Daarom wordt altijd een advies gegeven bij elke indicatie. Hiermee kunt u uw situatie op de lange termijn verbeteren. Het is belangrijk dat u zo snel mogelijk hulp inschakelt en hieraan meewerkt. Doet u dit niet? Dan wordt de ondersteuning door de Voedselbank beëindigd.

Afhankelijk van uw situatie zijn er verschillende hulp instanties die u kunnen helpen meer grip te krijgen op uw financiën o.a:

 1. Cursus omgaan met geld
 2. Thuisadministratie Humanitas
 3. Schuldhulp maatje
 4. Budget coaching
 5. Maatschappelijk sociaal raadslieden
 6. Budgetbeheer
 7. Schuldhulp verlening
 8. Bewindvoerders

 

 

Welke kosten worden niet mee genomen in de berekening?

Bij de voedselbank wordt tijdens de intake naar gezinssamenstelling, totale inkomsten en noodzakelijke kosten van het bestaan gekeken ongeacht of u wel of niet onder bewind staat.

Er zijn een aantal uitgaven die gedeeltelijk meetellen in de norm:

 1. Maximaal €65 per maand per huishouden -> TV/Internet/ Mobiel
 2. Maximaal €189 per maand per persoon -> Premie zorgverzekering zonder zorgtoeslag  & overige verzekeringen zoals WA, inboedel, begrafenis
 3. Kinderopvang – alleen wanneer het noodzakelijk is voor werk of scholing kan het verschil (na aftrek van kinderopvangtoeslag) worden meegeteld
 4. Maximaal €81 per maand -> Standaard kosten aanvrager (€18 vervoerkosten, €6 was- & schoonmaakkosten, €19 persoonlijke verzorging, €38 Niet-vergoede ziektekosten: eigen risico & zelfzorgmiddelen)
 5. Maximaal €85 per maand – > Standaard kosten van partner (€18 vervoerkosten, €19 persoonlijke verzorging, €38 Nietvergoede ziektekosten: eigen risico & zelfzorgmiddelen, €10 mobiele telefoon) 

Deze uitgaven tellen niet mee in de norm:

 1. Autokosten: alleen voor woon – werk verkeer en in heel bijzondere situaties en wanneer u de betalingen kunt laten zien. In dat geval berekenen we €0,19 per kilometer
 2. Medische kosten, mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering of de bijzondere bijstand. De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend.
 3. Kosten van huisdieren: zowel het eten als de  medische kosten rekenen we niet mee. Betreft het een hulp hond, graag de beschikking van toekenning laten zien.
 4. Premie voor spaar-, pensioen of overlijdensrisico verzekering.
 5. Kosten voor sportscholen, hobby’s en lidmaatschappen.
 6. Baby spullen zoals luiers, melk en kleding. Voor deze kosten ontvangt u kinderbijslag
 7. Aflossingen van doorlopende krediet(en) zoals rood staan of postorder bedrijven
 8. Aflossingen aan familie en vrienden
 9. Wanneer u ingekort wordt met een maatregel op uw uitkering omdat u bepaalde verplichtingen uit de Werkloosheidswet niet zou zijn nagekomen of een boete opgelegd heeft gekregen omdat u de inlichtingenplicht zou hebben geschonden
 10. Verkeersboetes
 11. Geld overmaken naar familie/vrienden

 

 

 

 

Hoe wordt kostgeld berekend?

Woont uw kind of iemand anders met een eigen inkomen bij u in? Dan is het niet meer dan redelijk om kostgeld te vragen. Kostgeld is een vergoeding voor de gezamenlijke uitgaven van een huishouden zoals huur/hypotheek, energiekosten, gemeentelijke belastingen, enz.

Het inkomen van uw kostganger(s) kan gevolgen hebben voor uw eigen inkomsten, denkend aan:

 1. De hoogte van uw huurtoeslag
 2. Verlies van alleenstaande ouder kop bij KGB
 3. De hoogte van uw uitkering
 4. De hoogte van uw belasting aanslagen

Berekening van kostgeld bij de Voedselbank

Afhankelijk van uw gezinssituatie wordt hiervoor standaard Nibud methode 1 of 3 gerekend, ongeacht of dit daadwerkelijk wordt betaald.  Wanneer het meerderjarige gezinslid inzage geeft om kostgeld te berekenen, wordt het bedrag berekend volgens Nibud methode 1 (Verdelen naar inkomen). Wil het gezinslid geen inzage geven, dan wordt het kostgeld berekend volgens Nibud methode 3 (Verdelen naar grootte van huishouden).

Kostgeld berekenen:
Totaal uitgaven = huur, water, gas, Electra, tv/internet, woonverzekeringen, gemeentelijke- &
waterschapbelastingen,€20 inventaris (slijtage & stoffering), €6 was- & schoonmaakkosten, voedingskosten
(2p/€185, 3p/€145, 4p/€130). Totaal inkomen = inkomen aanvrager + inkomen kostganger. Inkomen
kostganger delen door totaal inkomen = 0.00 (%). Kostgeld bedrag = % x totaal bedrag uitgaven.

 

 

 

 

Welke documenten heb ik nodig voor een indicatie?

U heeft geen traject begeleider of geen bewindvoerder:

 • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van u en inwonende meerderjarige kinderen/ andere gezinsleden
 • Beschikking van de toegekende of afgewezen toeslagen
 • Overzicht van schulden en aflossingen
 • Gemeentelijke belastingen met of zonder kwijtscheldingen

U heeft een traject begeleider of bewindvoerder:

 • Overzicht maandbudget
 • Schuldenoverzicht
 • Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden van de leefgeld- en beheerrekening.

Medische kosten

 • Wilt u dat wij uw gemaakte medische kosten in de berekening meenemen, dan vragen wij u om de gemaakte medische kosten aan te tonen. Bewaar dus uw rekeningen, de overzichten van uw zorgverzekeraar en uw bankafschriften.
 • U mag alleen het deel van de kosten aftrekken waarvoor u geen vergoeding kunt krijgen van bijvoorbeeld de (aanvullende of collectiviteit) zorgverzekering of de bijzondere bijstand.
 • De kosten die onder het verplicht en/of vrijwillig eigen risico vallen worden niet meegerekend. Het eigen risico wordt al meegenomen in de berekening.

Bij wie kan ik een voedselpakket aanvragen?

U kunt zelf direct een aanvraag indienen op onze website

Afhankelijk in welke Gemeente u woont,  kunt u op verschillende manieren een voedselbank indicatie aanvragen.

Bent u woonachtig in Gemeente Beemster dan kunt u een aanvraag indienen via:

 1.  SMDzw telefonsich bereikbaar 075 206 0011
 2. Digitaal aanvraag indienen via de website van Gemeente Purmerend

 

Bent u woonachtig in Gemeente Purmerend dan kunt u een aanvraag indienen via:

 1. Thuisadministratie Humanitas 0635 121 022
 2. Tijdens de inloopuur van Caritas op dinsdag
 3. Sociaal raadslieden van Clup Welzijn 0299 480 630
 4. Digitaal aanvraag indienen via de website van Gemeente Purmerend
 5. Uw hulpverlener kan ook een aanvraag voor u indienen

 

Bent u woonachtig in Gemeente Wormerland, Waterland, Edam -Volendam, Zeevang, Landsmeer dan kunt u een aanvraag indienen via:

 1. Sociaal raadslieden van SMDzw Serena Smits telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag op 075 206 0011