Wat gebeurt er als ik vergeet mijn ondersteuning voor pakket te verlengen?

Vanaf drie weken voordat u voor het laatst een pakket krijgt hoort u op het uitgiftepunt dat u contact moet opnemen met de verwijzende instantie. Neemt u niet of niet op tijd contact op, dan vervalt uw aanspraak op een pakket en wordt u uitgeschreven. U blijft altijd zelf verantwoordelijk voor het verlengen van uw pakket.

Geplaatst in .